Projekt - Projects  
Vårdhögskolan,Gävle Sturups Flygplats,Malmö
United Minds,Stockholm Skebo,Skellefteå
Q- Med,Uppsala Stockholms Stadsteater
Medlefors Folkhögskola,Skellefteå Advokatkontoret Kaiding,Luleå
Resebyrån FM-Logg,Boden Göteborgs Stadsteater
Esrange,Kiruna Rådhuset,Umeå
Universitetet Åbo-Finland Kommunledningskontoret,Skellefteå
First Hotel,Oslo Scandic Vasa,Finland
Smålands Museum,Växjö Räddningsverket,Karlstad
Karolinska Institutet,Stockholm